Vejledning til såning

Generelt

Græsfrø skal opbevares tørt, da der ved den mindste fugt kan sætte en spiring i gang i æsken. Dette vil resulterer i at de ikke vil spire når de bliver sået i jorden. 

 

Der er 4 hovedpunkter for at få den optimale spiring: ilt, vand, varme og lys. 

For at få det bedste resultat er det vigtigt at frøet holdes fugtigt og samtidigt får ilt. Hvis frøet får for meget vand kan det danne en svampedannelse og forrådelse og være skyld i, at der ikke kan komme ilt til frøet. Hvis frøet derimod får for lidt vand holdes frøet tørt, og vil dermed slet ikke starte spiring eller måske starte op, men gå i stå og dermed dræbes. 

Græsfrø har en spiring ved 5 graders jordtemperatur. Man anbefaler dog at så i perioden forår til efterår. 

Når frøet er spiret, er det vigtigt, at planeterne får tilstrækkeligt med lys.  

 

 

Forberedelse

Hvis man har et bart jordstykke: 

Første arbejdsdel er at jorden grundigt skal affrives, hvor der fjernes sten, rødder m.m. Derefter skal der en omhyggelig planering, så man får afrettet jordstykket af. Man kan evt. bruge en træpalle eller en omvendt rive. Hvis jorden er meget løs anbefales det at få tromlet og sat jordstykket. Overfladen skal være så fast, så man kan betræde jorden uden at sætte spor.  

 

Hvis man har en eksisterenede græsplæne:

Første arbejdsdel er at jorden skal fræses, grubes eller graves. Vi anbefaler at man ved fræsning af gammel græsplæne, har en fræsedybde på 10-15 cm.

Derefter skal man planer, rive og tromle jord stykket grundigt, så den bliver jævn. Hvis man ikke får sat jorden grundigt, får man en ujævn græsplæne. Gammel græsklumper, rødder, sten m.m. skal fjernes. Overfladen skal være så fast, så man kan betræde jorden uden at sætte spor. 

                

                

Såning

Vi anbefaler at man sår med en såvogn eller en håndspreder, så man opnår en jævn såning. Så gerne af 2 gange vinkelret på hinanden. 

Hvis man sår i hånden er det en god ide at opdele arealet i mindre stykker, og dele frøene i tilsvarende antal portioner. Man vil på denne måde hele tiden kunne regulerer hvor mange frø man sår ud. 

Så gerne på kryds og tværs for at opnå en jævn fordeling af frøene. 

Når frøene er blevet spredt og kommet i jorden skal man tromle arealet over med en tromle - gerne en nettromle, så frøene ikke klistre sig fast på den glatte tromleoverflade. Tromlingen vil gøre at de nysået frø får jordforbindelse, og ikke blæser væk. 

Vanding

Vanding kan være nødvendig i tørre perioder for fremspiring.  

Efterfølgende pleje 

Vi anbefaler at man gøder den nysået græsplæne når frøet er spiret, og græsstrået har en længde på ca. 2 cm. Se evt. gødningsvejledning under Vejledning til gødning. 

De nye græsstrå skal klippes første gang når de har en længde på ca. 6-8 cm. Vi anbefaler at man første gang har en klippe højde på ca. 4-5 cm. Derefter skal det klippes med en klippe højde på 3 - 3,5 cm. 

Man vil opleve at der blomstre med nye græsfrø, men også diverse ukrudt. For at mindske vækst af ukrudt skal man klippe græsplænen ca. 2 gange ugeligt med en klippehøjde på 3 - 3,5 cm. Dette vil stress ukrudtet. Hvis der er større områder med ukrudt skal det fjernes. Det er en god ide at have en opsamler på sin græsklipper ved slåning. 

Husk altid at gøde din nye græsplæne fra april til august.