Vejledning til rullegræs

 

Generelt

Rullegræs kan udlægges hele året - dog ikke når der frost. Rødderne på rullegræsset vokser når der er en jordtemperatur på over 0 grader. Selve græsstrået vokser når der er en jordtemeratur på over 7 grader. 

Forberedelse

Forberedelsen af jorden er en af det vigtigste elementer for at få det bedste resultat inden udlægning af rullegræs. Hvis jord forberedelserne ikke er optimale inden udlægning af rullegræs kan det afspejle sig i det færdige resultat. Det er derfor vigtigt at have et sundt jord underlag, så det nyanlagte rullegræs nemt og hurtigt kan slå rødder. Jorden må dermed ikke være af dårlig kvalitet med et næringsfattig, tør og have et lavt humusindhold. 

Første arbejdsdel er at jorden skal fræses, grubes eller graves. Vi anbefaler at man ved fræsning af gammel græsplæne, har en fræsedybde på 10-15 cm.

Derefter skal man planer, rive og tromle jord stykket grundigt, så den bliver jævn. Hvis man ikke får sat jorden grundigt, får man en ujævn græsplæne. Gammel græsklumper, rødder, sten m.m. skal fjernes. Overfladen skal være så fast, så man kan betræde jorden uden at sætte spor. 

Hvis rullegræsset skal passe op af en flisekant, skal jorden være ca. 2-2,5 cm under flisekanten.  

              

              

 

Udlægning af rullegræs 

Når al forberedelse af jorden er gjort er du nu klar til udlægning af rullegræs. 

Vi anbefaler at man altid starter bagerst i haven med at udlægge rullegræs, så du ikke betræder det nyanlagte rullegræs. Rullegræsset skal lægges forbandt, så samlingerne ligger forskudt af hinanden. Ligesom når man opfører en murstensvæg. Dette gør at samlingerne bliver mindre synlige indtil det nyanlagte rullegræs har groet sig fast. Det er vigtigt at man lægger rullegræs rullerne tæt, så der ikke kommer sprækker i mellem hver rullegræs rulle. Vær opmærksom på ikke at strække i rullegræsset, da rullerne vil krybe sig sammen igen, og vil dermed efterlade sig revner i den færdige græsplæne. 

Rullegræsset kan formes med hjælpe af f.eks. en kniv, spade, hvis man skal afslutte en ende op til f.eks. et bed, en flise kant osv. 

Når rullegræsset er anlagt skal der tromles oven på rullegræsset inden vanding. Dette gør at man sikre sig at rullegræsset får jordforbindelse, og gør at samlingerne bliver mindre synlige. 

Det kan være en god ide at bestille lidt ekstra rullegræs, da der godt kan gå lidt til spilde ved f.eks. skæringer. 

Rullegræsset bør udlægges med det samme efter afhentning / levering, for at få det bedste resultat.

 

Vanding

Tillykke med din nyanlagte rullegræs plæne! Det hårde arbejde har båret frugt, og du kan nu nyde det flotte resultat. 

Da rullegræsrødderne ikke har fat i jorden endnu, er du nød til at vande, så rullegræs rullerne ikke udtører. Man skal vande det nyanlagte rullegræs minimum en gang dagligt i de første 3 uger. Vandingen skal helst ske om aften, så vandet ikke fordamper. Der bør vandes ca. 15-20 min med en vippevander pr. område – dog altid efter behov. Ved tørkeperioder skal der vandes uafbrudt i dagstimerne. Et fif kan være, at løfte forsigtigt op i et hjørne på en af rullegræs rullerne efter vanding, og se om der er vådt under rullen/ på jorden. Hvis den er gennemvandet og våd, har du vandet nok. Dog skal der ikke over vandes, så der står blankt vand, så rullegræsset druknes. 

Vandingen er en af de vigtigeste forudsætninger for det bedste resultat. 

Der bør IKKE vandes inden udlægning af rullegræs.

 

Efterfølgende pleje

Man kan betræde rullegræsset med det samme, men det har bedst af at få ro i de første ca. 2-3 uger til at gro fast. 

Rullegræsset skal dog klippes indenfor den første uge efter udlægning. En klippe højde på ca. 3-3,5 cm er det optimale.

Det er vigtigt at din nye rullegræs plæne bliver passet med hyppige klipninger og gødning, hvis du vil bibeholde den flotte plæne. Man skal gøde den nyanlagte rullegræs plæne ca. 3-4 uger efter udlægning. Se evt. Vejledning til gødning. 

Hyppige græsklipninger er med til at få græsstrået til at formere sig og give et tæt rodlag. Græsstrået vil i stedet for at gro i vejret, gro til siden og bibeholde det tætte rodlag.