Vanding med vandvogn og traktor

Amager rullegræs har udover produktion og salg af rullegræs en niche med bl.a. vanding af ny plantet gadetræer i Storkøbenhavn, vanding af bede, samt byggepladser. 

Vi udfører vanding med vores 12 m3 vandvogn samt traktor. Vandingen af træerne kan bestå af vanding i vandingsposer eller med underjordisk vandingsanlæg. Vi har også opgaver med bl.a. vanding af bede samt byggepladser og diverse vandigsopgaver. 

Kontakt os på ​telefon: 32 94 94 28 eller på mail ​mail@amagerrullegraes.dk og hør mere.

I fællesskab finder vi frem til den løsning der passer til dine ønsker og behov. 


​Amager Rullegræs ApS

CVR: 32296890